STŘEDISKO SLUŽEB

 

Založení:

V rámci jednání výboru Územního sdružení Strakonice, který se konal 10. července 2009.

 

 

Poslání:

Poskytovat služby, které nejsou definovány v Zákoně o sociálních službách č. 108/2006 osobám se zdravotním postižením a seniorům v oblasti Strakonicka.

 

 

 

Cílem:

Těchto služeb je nabídka různých forem aktivizačních činností, které motivují k pestřejšímu trávení volného času. V rámci účasti na akcích jako je plavání a rekondiční cvičení mohou sami zdravotně postižení a senioři svým aktivním přístupem přispět k zlepšení zdravotního stavu.

 

Společné sdílení zdravotních, ale i jiných problémů ve skupině vrstevníků hraje velikou roli a často je návodem pro jejich řešení.

 

 

Poskytované
služby:

- půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

- pořádání odborných přednášek

- pořádání jednodenních poznávacích a vzdělávacích aktivit

- plavání pro osoby se zdravotním postižením a seniory

- cvičení pro osoby se zdravotním postižením

- kuželkový turnaj

- petangový turnaj

- dny zdraví

- zajišťování kulturních a společenských akcí

- informace

 

Nabídka poskytovaných služeb a různých aktivit vychází z podnětů a přání samotných osob se zdravotním postižením.