SPONZOŘI

 

Děkujeme:

 

Dále děkujeme:

Firmě Znakon a. s.

finančně podporuje sportovní aktivity pro zdravotně postižené a seniory.
Zároveň přispívá na provoz vozidla Ford Transit sloužícího k přepravě osob se zdravotním postižením.  
        

 

městu Strakonice

za podporu činnosti a aktivit pro zdravotně postižené a seniory

 

Úřadu práce ve Strakonicích

za podporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci vytváření VPP

za finanční podporu projektu NOVÁ ŠANCE, díky kterému se podařilo vytvořit podmínky pro zaměstnání osoby se zdravotním postižením

 

JUDr. Zdeňkovi Lacinovi

JUDr. Petrovi Szabovi

ing. Jaroslavu Špetovi

THOWT, s. r. o. - LÉKÁRNA U ČERNÉHO HROZNU