SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

Pořádali
jsme:

XXI. Předvánoční setkání ZP dětí a mládeže - 13. 12. 2017

Dvacátého prvního předvánoční setkání se zúčastnilo cca 275 zdravotně postižených dětí a mládeže ze Strakonic, Oseka, Mačkova, Volyně, Zbešiček a Písku. Program kouzelníka Ferdy a kamaráda Mimoně měl velký úspěch.

Vánoční setkání zdravotně postižených a dobrovolníků - 6. 12. 2017

Setkání se uskutečnilo v klubovně SZDP. Po vánočním naladění harmonikářem panem Dvořákem pokračoval program Mgr. Ireny Novotné, etnografky MSP, která nás seznámila se zvyky na Prácheňsku v době předvánoční.

Setkání ke Dni seniorů – 18. října 2017

V klubovně Územního sdružení proběhla přednáška PhDr. Říhové o Jeruzalému a Betlému.Zúčastnilo se 64 osob.XIV. Setkání ke Dni matek – 3. května 2017

V klubovně Územního sdružení jsme pořádali 19. Setkání ke Dni matek. K poslechu nám zahrála kapela Osečanka a přišel i kouzelník …Zúčastnilo se 62 osob.XX. Předvánoční setkání dětí a mládeže v MěDK ve Strakonicích - 14. prosince 2016

Předvánoční setkání se zúčastnilo cca 280 ZP dětí a mládeže z DOZP Osek, Domova Petra Mačkov, Dětského domova ve Volyni, Denního stacionáře ze Strakonic, MŠ, PŠ a ZŠ Plánkova ze Strakonic, DOZP Zběšičky a Písku. Na programu se podílel DJ Mareš a kouzeník Grino.

Setkání zdravotně postižených a dobrovolníků - 7. prosince 2016XIII. Setkání ke Dni matek

Setkání ke Dni matek se uskutečnilo 3. května 2016 v jídelně SOU Zvolenská ve Strakonicích.Hudební produkce byla proložena třemi vstupy kouzelníka Michala Kohouta.

Zúčastnilo se 61 osob.XIX. Předvánoční dětí a mládeže 9. prosince 2015

19. ročník pravidelného předvánočního setkání se opět konalo v MěDk ve Strakonicích za účasti cca 275 zdravotně postižených dětí ze Strakonic a okolí. Sponzorem akce byla firma a.s. co4PAS.Setkání ZP a dobrovolníků
Uskutečnilo se v naší klubovně. Vánoční pásmo zajistily děti z MŠ Stavbařů. O další program se postarala paní Ludmila Vilánková, která nám přiblížila atmosféru vánoc povídkami a hrou na dudy.

Zúčastnilo se 56 osob.

XVIII. Setkání ke Dni seniorů
Setkání se uskutečnilo v klubovně územního sdružení ve Strakonicích za finanční podpory Jihočeského kraje v rámci grantu „ Podpora kultury v roce 2015“.
Zúčastnilo se 57 osob.

XII. Setkání ke Dni matek

5. května 2012 Územní sdružení pořádalo tradiční setkání ke Dni matek. Akce byla podpořena Jihočeským krajem v rámci grantu "Podpora kultury 2015".
Zúčastnilo se 82 osob.

XVIII. Předvánoční setkání ZP dětí – 10. prosince 2014
Sponzorem akce byla firma con4Pas a Město Strakonice. Zúčastnilo se celkem 285 zdravotně postižených dětí z domova Petra Mačkov, Domova pro osoby se zdravotním postižením v Oseku, Dětského domova a speciální školy z Volyně, Denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé ze Strakonic, SPMP a Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky.

Diskotéka Františka Mareše a vystoupení kouzelníka Grina a kejklíře Pupy se setkala s velkým nadšením. Každý návštěvník si odnesl nějaké zvířátko, vyrobené z balónků.

Setkání zdravotně postižených a dobrovolníků – 3.prosinec 2014

Klubovna SZDP
XVII. Setkání ke Dni seniorů 2. října 2014

Akce byla podpořena z grantu „Podpora kultury“ Jihočeského kraje. Zúčastnilo se cca 85 osob.XI. Setkání ke Dni matek 6. května 2014
Na akci byly poskytnuty finanční prostředky z grantu Jihočeského kraje "Podpora kultury" v rámci projektu Kulturní aktivity Územního sdružení Strakonice pro zdravotně postižené a seniory.

Zúčastnilo se 92 osob.

XVI. Den seniorů

Zúčastnilo se 158 osob.

Setkání zdravotně postižených a drobovlníků

Zúčastnilo se 58 osob.