POŘÁDÁNÍ ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK

 

 

Cíl:

Projekt chce oslovit a motivovat osoby se zdravotním postižením a seniory k aktivnímu přístupu ke svému zdraví.

 

 

Pořádáním odborných přednášek ve spolupráci s lékařem upozornit na to, jak je důležité vzdorovat líbivému a pohodlnému způsobu života, který tak rádi často vedeme. Ukázat, jak navzdory svému handicapu a věku žít aktivně, udržovat a zlepšovat svoji tělesnou kondici
a duševní svěžest, při respektování různorodosti zdravotních problémů každého jedince.

 

   

 

Pořádali
jsme:

Promítání pana Landsingera pro seniory – 29. 11. 2016

Akce byla pořádána ve spolupráci s Radou seniorů města Strakonice a Muzea středního Pootaví. Pan Landsinger promítal staré filmy z let 1973 – 1978. O promítání archivních filmů je velký zájem, přišlo 80 lidí. Klubovna praskala ve švech.

Seminář na téma Zdravý životní styl – 14. 10. 2016

Akci pořádala nadace Charty 77 Konto Bariéry v rámci projektu SEN-SEN Senzační senioři.
Seminář vedla paní Vlaďka Vacková.

Kromě zajímavých informací, týkající se stravy, vhodných a nevhodných potravin, proběhla praktická ukázka vhodného cvičení pro seniory a správného dýchání.

Seminář Kancelář ombudsmana pro zdraví – 31. 5. 2016

Akce byla pořádána ve spolupráci s Jihočeským centrem pro Zdravotně postižené a seniory, o.p.s. pracoviště Strakonice.

Přednášející MgA. Kateřina Havelková informovala přítomné o právech pacientů, jak se vyznat v zákonech a informace z praxe a odpovídala na dotazy, týkající se problematiky zdraví.

Přednáška Jaroslava Landsingera po stopách bývalých mlýnů

Dne 5. dubna 2016 bylo promítání zaměřeno na Hoslovický mlýn a další mlýny v okolí.

Zúčastnilo se 30 osob.

Přednáška Ing. Karla Steinbauera na téma bylinky a pohybový aparát člověka

Dne 19. února 2016 jsme uspořádali přednášku pan Karela Steinbauera, bývalýho spolupracovníka bylinkáře Pavla Váni, který nás seznámil se známými bylinkami, mastičkami a jejich používáním v souvislosti na potlačení bolestí pohybového ústrojí.

Zúčastnilo se 18 osob.

Přednáška Jaroslava Landsingera na téma „ Strakonice včera a dnes“

Dne 2. února 2016 pan Landsinger promítl dva filmy, zahrnující historii i současnost.

Velká oblíbenost promítání ukazuje na historicky největší počet zájemců, a to 62 osob.

Přednáška Jaroslava Landsingera na téma „Prameny strakonického hradu“

Dne 23. listopadu 2015 pan Landsinger uvedl filmy, zapůjčené z archivu Muzea středního Pootaví, tentokrát směřované k pramenům strakonického hradu.

Zúčastnilo se 32 osob.

Přednáška Františka Šestáka na téma: Na kole napříč Amerikou

Dne 9. listopadu 2015 nás pan Šesták nás seznámil se svými cestovatelskými zážitky z cesty Reute 66 z Los Angeles do Chicaga.

Zúčastnilo se 12 osob.

Promítání Jaroslava Lansingera

V pondělí 26. října 2015 se v klubovně Územního sdružení ve Strakonicích uskutečnilo promítání, týkající se pohledu do historie Strakonic. Skupina zúčastněných mohla shlédnout záběry z třicátých let, povodně v roce 1940 a 1954, prvomájový průvod z roku 1955, útržkovité záběry z let 1967 a sedmdesátých let. Promítání probíhalo v příjemné atmosféře, senioři a zdravotně postižení rádi zavzpomínali na minulou dobu a místa, která již neexistují. Chtěla bych tímto poděkovat panu Landsingerovi a Muzeu středního Pootaví, které filmy zapůjčilo ze svého archivu.

Přednáška na téma: Barevný Ekvádor 8. dubna 2015

Cestovatelská přednáška paní Heleny Sosnové o životě obyčejných lidí v Ekvádoru. Zúčastnilo se cca 31 osob.

Přednáška na téma Kouzlo čaje 17. února 2015

Paní Zoulová nás seznámila s druhy různých čajů a jejich přípravou. Přednáška se uskutečnila v klubovně sdružení a zúčastnilo se cca 25 osob.

Přednáška na téma Strakonice včera a dnes

Dne 23. září 2014 jsme uspořádali přednášku PhDr. Ivany Říhové, kde byly promítnuty záběry ze starých a nových Strakonic. Zúčastnilo se cca 28 osob.

Přednáška Ing. Miroslava Šobra na téma "Putování románovou krajinou Strakonicka, Vodňanska a Blatenska

Přednáška se uskutečnila 10. června 2014 v klubovně Sdružení zdravotně postižených, zúčastnilo se cca 35 zájemců.

Přednášku Františka Šestáka na téme "Po hranici železné opony"

Přednáška se uskutečnila 28. ledna 2014 v klubovně Sdružení zdravotně postižených, zúčastnilo se cca 35 zájemcůo cestovatelskou tématiku.

 

 

 

 

 

PŘEDNÁŠKU
"Integrovaný záchranný systém"

Přednáška se konala 24. září 2013 se zástupci Hasičského záchranného sboru ve Strakoncích.

 

 

 

BESEDA
"Aby léky pomáhaly"

 

Beseda se konala 20. června 2013 a přednášejícím byl Mgr. Tomáš Cikrt.

 

 

 

PORADA - Zdravé bezmasé vaření
"Zdravé bezmasé vaření jako prevence civilizačních chorob"

bylo předmětem i pravidelné měsíční pracovní porady Sdružení zdravotně postižených. Předsedové jednotlivých základních organizací měli možnost seznámit se s jinou alternativou vaření.

Přednáška se konala 30. března 2012 a lektorem byl opět ing. Jan Juráš.

 

Účast na poradě byla 16 osob.

 

 

 

PŘEDNÁŠKA - Zdravé bezmasé vaření

Místní organizace tělesně postižených pořádala v úterý 20. března 2012 pro své členy přednášku na téma:

"Zdravé bezmasé vaření jako prevence civilizačních chorob".

Přednášku spojenou s ochutnávkou lektoroval ing. Jan Juráš ze Šmidingerovy knihovny Strakonice. Pro pořádání přednášek využíváme prostory klubovny a tělocvičny na Stavbařů 213.

 

 

Přednášky se zúčastnilo 46 osob.

 

 

 

28. února 2012 jsme pořádali přednášku pana Šobra na téma
Pěšinky zámeckých parků

 

Účast na přednášce byla 38 osob.

 

 

 

V roce 2010 jsme pořádali přednášku pana Šobra na téma
U pramenů živé vody Strakonicka a okolí
.

 

 

Přednášky se zúčastnilo 36 osob.

 

 

 

S Karlem Klostermannem Šumavou

Slovem a obrazem krajinou Šumavy nás provedl ing. Miroslav Šobr. Přednáška se konala
10. listopadu 2010 v klubovně Územního sdružení ve Strakonicích.

Přednášky se zúčastnilo 43 osob.

 

 

 

V rámci spolupráce Centra pro zdravotně postižené JK, o.s., pracoviště ve Strakonicích se ZO zdravotně postižených ve Strakonicích byl v roce 2007 realizován cyklus přednášek. Tento projekt byl finančně podpořen Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci programu Zdravého stárnutí. Přednášky lektoroval MUDr. Vladimír Hanáček a uskutečnily se v Bavorově, Volyni a Strakonicích. Věnovaly se tématům Péče o zdraví a zdravému životnímu stylu.

 
 

V roce 2008 jsme navázali na předchozí dobrou spolupráci a společně uspořádali přednášku, které se účastnili členové ZO DIA a Vnitřně postižených ve Strakonicích. MUDr. Vladimír Hanáček přednášku zaměřil na téma Význam preventivního očkování pro zdravotně postižené a seniory.