MATKA ROKU 2014


 

Cena byla udělena paní Ludmile Pertákové, která se stará 45 let o svou postiženou dceru Danielu.Slavnostní předání proběhlo v rámci XII. Setkání ke Dni matek, konaného 5.5.2015 v jídelně SOU ve Zvolenské. Nad akcí převzala záštitu místostarostka města Strakonice paní Helena Brejchová.

 

Dárky pro oceněnou Matku roku 2014 věnovaly firmy Con4Pas a.s. a Billa a. s..


OTEC ROKU 2013

 

Otcem roku 2013 se stal pan Slavomír Kryl z Nebřehovic. Ocenení bylo předáno v rámci XI. setkání ke dni matek, konaného 6. května 2014.

Nad předáním V. ročníku převzal záštitu starosta města Strakonic Pavel Vondrys.

 

 

MATKA ROKU 2012

 

Matkou roku 2012 se stala paní Drahuška Kolářová in memoriam, cenu převzali bratr paní Drahušky Kolářové pan Miroslav Procházka s přítelkyní paní Hanou Marouškovou. Ocenění bylo předáno v rámci X. setkání ke Dni matek dne 9. května 2013.

Nad předáním IV. ročníku převzal záštitu starosta města Strakonic Pavel Vondrys.

 

Další partneři:

     
 

 

 

 

MATKA ROKU 2011

 

Matkou roku 2011 se stala paní Eva Dubová, která dlouhodobě pečuje o svého syna Jana. Ocenění bylo předáno v rámci IX. setkání ke Dni matek.

Nad předáním III. ročníku převzal záštitu starosta města Strakonic Pavel Vondrys.

Mediální partner:

   

Další partneři:

     
 

 

 

 

 

MATKA ROKU 2010

 

Matkou roku 2010 se stala paní Lenka Žáčková, která dlouhodobě pečuje o dceru Denisu.

Ke slavnostnímu předání ocenění došlo dne 10. května 2011 v rámci VIII. Setkání ke Dni matek a přihlíželo mu 131 osob.

Nad pořádáním 2. ročníku převzal záštitu starosta města Strakonic Pavel Vondrys.

 

Partner akce:

Mediální partneři:

 

 

 

MATKA ROKU 2009

Dne 11. května 2010 převzala paní Jana Horká ocenění udělené poprvé a to za dlouholetou a obětavou péči o svého postiženého syna.