CVIČENÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY

 

Projekt skupinového cvičení pro zdravotně postižené realizujeme od roku 1997. Postupem doby se podařilo získat finanční prostředky formou drobných příspěvků, které jsme použili k částečnému vybavení tělocvičny. Hlavně se jednalo o nákup cvičebního náčiní jako jsou 2 švédské lavičky, žebřiny a rotoped.

 

Rekondiční cvičení probíhalo za podpory Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/ 2006Sb. O sociálních službách „ pod názvem „Aktivity zdravotně postižených a seniorů ve Strakonicích v roce 2019“.

 

 

Rekondiční cvičení probíhá v tělocvičně Územního sdružení ve Strakonicích od 8.00 do 9.30 h.

Cvičení pro osoby s Parkinsonovou chorobou probíhá v tělocvičně Územního sdružení od 8.00 do 9.30 h.

Cíl projektu:

Osobám se zdravotním postižením nabídnout vhodnou sportovní aktivitu pozitivně ovlivňující celý organismus.

 

Cílová
skupina:

Zravotně postižení a senioři rozděleni na základě zdravotní indikace do specifických skupin jako jsou např. KARDIO, DIA a ONKO nemocní, tělesně postižení, cvičící s Parkinsonovou chorobou, nevidomí a slabozrací
 

Den a čas:

středa, čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin.

 

Místo
cvičení:

Tělocvična Územního sdružení Strakonice.

 

Cvičení pro zdravotně postižené a seniory v roce 2017 

V rámci příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 získala naše organizace pro rok 2010 finanční podporu projektu: