STP v ČR, o. s. okresní výbor Strakonice
SPCCH v ČR, o. s. okresní výbor Strakonice
SPMP v ČR, o. s. okresní výbor Strakonice
SNN v ČR, o. s. okresní výbor Strakonice

Krátkodobý pronájem

Kapacita až 60 osob.Cena za nájem 250,- Kč/hod. Nájem na 6 hodin a více 1 200,- Kč.
bližší informace na tel: 723 006 608

  • Pronájem klubovny SZdP


    tel: 723 006 608
  • Sdružení zdravotně postižených v ČR

    Územní sdružení Strakonice

O nás

Z historie:

Sdružení zdravotně postižených v ČR vzniklo z podnětu:

 

- Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR

- Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR

- Svazu sluchově postižených v ČR

- Svazu tělesně postižených v ČR

 

Usnesením mimořádného sjezdu Svazu invalidů v ČR, konané ho v Brně ve dnech 28. – 30. 6. 1990 se sdružení stalo právním nástupce této organizace.

Sdružení zdravotně postižených v ČR ( SZdP v ČR) je dobrovolným, otevřeným a nezávislým občanským sdružením ve smyslu zákona
č. 83/1990 Sb. Tvoří jej samostatná a nezávislá občanská sdružení, jejichž členská základna je tvořena převážně osobami se zdravotním postižením.

Na základě statutu SZdP v ČR, článek VII. působí v určených územních obvodech okresní výbory (územní sdružení) a jejich výkonné orgány. Jejich úkolem je vytvářet podmínky pro specifickou práci jednotlivých členských organizací.

Sdružení zdravotně postižených – okresní výbor ve Strakonicích – vznikl v rámci ustavující schůze v roce 1991.

Sdružení zdravotně postižených v ČR, Okresní výbor ve Strakonicích v rámci svého jednání ze dne 10. 7. 2009 rozhodl mimo jiné i o změně v názvu organizace, která spočívá v náhradě slov okresní výbor na územní sdružení. Zástupce organizace SZdP v ČR Praha byl požádán o vystavení nového Registračního listu.

 

 

Nový název organizace:

Sdružení zdravotně postižených v ČR

Územní sdružení Strakonice

Současnost:

V návaznosti na nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. došlo ke změně názvu organizace:

Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s. územní sdružení Strakonice

Územní sdružení ve Strakonicích je jedním z pobočných spolků Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s.

 

 

Právo platnými členy Územního sdružení Strakonice jsou:

 

- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.

okresní výbor Strakonice

- Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.

okresní výbor Strakonice

- Společnost pro pomoc lidí s mentálním postižením v ČR, o. s.

okresní výbor Strakonice

 

 

Kolektivními členy Územního sdružení ve Strakonicích se stala ke dni 1. 1. 2010. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočka Strakonice.

 

Právní forma:

Pobočný spolek

Územní sdružení Strakonice:

231223367/03000
Poštovní spořitelna
Strakonice

IČO:

00436593

Číslo registrace:

spolkový rejstřík, vedený u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 49788

Bankovní spojení

Středisko služeb při ÚS:

231225370/03000
Poštovní spořitelna
Strakonice